Your councillors in Banchory and Mid-Deeside


Image of Yi-Pei Chou Turvey
Yi-Pei Chou Turvey
Banchory and Mid-Deeside
Scottish Liberal Democrat
View Councillor Yi-Pei Chou Turvey details
Image of Eileen Durno
Eileen Durno
Banchory and Mid-Deeside
SNP
View Councillor Eileen Durno details
Image of Ann Ross
Ann Ross
Banchory and Mid-Deeside
Scottish Conservative and Unionist
View Councillor Ann Ross details